Јавна набавка бр. 06-2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МУЗИЧК И ПРОГРАМИ
Услуге ангажовања музичких извођача у клубу У станове Култура Бајина Башта

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 06-19

Кликни за преглед

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору

Кликни за преглед