Јавна набавка мале вредности бр. 05-2019

Услуге ресторана и хостела за извођаче и учеснике фестивала Дрининдан и осталих манифестација, обликована по партијама.

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 05-19

Кликни за преглед

Јавни позив за ЈНМВ бр. 05-19

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр. 05-19

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 05-19 Партија 1

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 05-19 Партија 2

Кликни за преглед