Јавна набавка бр. 07-2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ
У преговарачком поступку без објављивања јавног позива

Конкурсна документација за ЈН бр. 07-19

Кликни за преглед

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора

Кликни за преглед

Обавештења о закљученим уговорима партија 1

Кликни за преглед

Обавештења о закљученим уговорима партија 2

Кликни за преглед