Изложба „Прапорци – Божић у Подрињу“ Срђана Шаровића 30.01.2020.

Установа „Култура“ представља изложбу

Академског сликара Срађана Шаровића
„ПРАПОРЦИ – Божић у Подрињу“

Изложба предствља својеврсни интимистички ликовни дневник проживљеног на Божић, на Скеланима и у Кравици.

СРЂАН ШАРОВИЋ
Основне и мастер студије завршио на Академији уметности у Новом Саду, докторанд Академије уметности у Новом Саду.
Од 1999. године учествује у продукцији како уметничких тако и комерцијалних, мултимедијалних, аудио/визуелних садржаја.
Објављиван и награђиван аутор у области дизајна, филма, видео продукције, дигиталне слике, нових ликовних медија. Самостално излагао у галеријама са уметничким саветом. Учесник сликарских колонија, ленд арт пројеката, групних изложби у пољу графике, фотографије, сликарства, цртежа, нових медија. Учесник на међународним фестивалима кратког метра. Објављиван композитор и инструменталиста.
Чланство у струковним удружењима: СУЛУВ, УПИДИВ

Ликовна попришта Срђана Шаровића
…Срђан Шаровић представља нови циклус радова апстрактне провенијенције, у коме ликовним средствима објашњава скривене слојеве несвесног, потиснутог, трауматичног и проживљеног. Он није први који се бави темом рата и питањима што означавају сложене човекове емоционалне процесе. Симбол бесмисла и трагике примерно се садржи на Пикасовом валерском платну великих димензија под називом Герника. Одсуство боје и доминантан цртеж понајбоље одгаварају теми која обрађује ужасну алегорију ратних сукоба.
…Огољени облици, експлозије светлости и звука, аморфна маса неспокоја и страха, обележен гроб у знаку крста, утврђење немоћи и снаге истовремено.
…Снажно присуство епског и достојног, на само наизглед обезличеним површима које нас исувише подсећају на попришта. Упркос, чини се, том безнадежном исходу, ликовна поема ратишту у рукама Мандушића Вука може бити итекако сликарски убојита. Зато је треба пратити и ослушкивати. У њој се читају многа лица недовољно испитаног српског идентитета.
(Преузето из каталога изложбе, аутор текста мр Данило Вуксановић)