Контакт

Адреса:Вука Караџића 13
Општина:Бајина Башта
ПИБ:106141122
Телефон:+381 031/866-840
Ел.Пошта:kulturabb@gmail.com

в.д. директор: Милован Јездић
телефон: 031/866-840
kulturabb@gmail.com

Програмски директор:
Никола Васиљевић:066/6606-910
kulturabb@gmail.com

Реализатори културних активности:
Марко Вићентић: 066/6606-913
Урош Костић: 066/6606-911

Технички сектретар:
Милица Ђокић-Чавић: 066/6606-912